Časté dotazy

ŠLÁGR TV je projekt vydavatelství firmy Česká Muzika s.r.o., z jejíž nepřeberné pokladnice videí čerpá. Neustále také natáčíme množství rozhovorů se zajímavými lidmi a nové pořady, takže opravdu je na co se těšit. Jsme první televize, která hraje písničky, které máte rádi: lidovky, dechovky, harmoniky, trampské a osvědčené šlágry.

České Šlágr karty
Číslo účtu: 2900516642/2010
Variabilní symbol: číslo zákaznické karty (prvních 10 číslic a začíná to takto: 5000xxxxxx) bez 101 na konci.

Slovenské Šlágr karty
Číslo účtu: 2800516645/8330
Variabilní symbol: číslo zákaznické karty (prvních 10 číslic a začíná to takto: 5000xxxxxx) bez 101 na konci.

  • Celoplošné pozemní digitální vysílání v České a Slovenské republice.
  • DVB-T2 v České republice
  • Přes satelit 12.363 MHz, vertikální polarizace, SR 29500, FEC 3/4 DVB-S2. K příjmu přes satelit NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÁ DEKODOVACÍ KARTA, ŠLÁGR TV JE VOLNĚ SE ŠÍŘÍCÍ PROGRAM.
  • Skylink.UPC, FreeSat, DigiTV, Antik TV, Orange TV, O2 TV, T-Mobile TV a kabelové sítě.
  • V případě, že Vás operátor nenabízí naši televizi, tak nás kontaktujte. Sledovat nás můžete i online na těchto stránkách.

PRAVIDLA SOUTĚŽE „FORD KA+“

 

Společnost ŠLÁGR TV spol. s r.o., se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, IČ: 26102293, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14067, provozovatel televizního vysílání programu ŠLÁGR TV (dále jen „Pořadatel”), vyhlašuje následující soutěž s názvem „FORD KA“ (dále jen „Soutěž“).

Soutěž bude vyhlášena ve spotech obsahujících výzvu k účasti v Soutěži, které budou vysílány na programu ŠLÁGR TV denně v době od 15. 7. 2017 do 25. 8. 2017 s heslem „FORD KA – KAMARÁD ŠLAGR TV“. Zájemci o účast v Soutěži se jí mohou účastnit odesláním SMS zprávy, ve které uvedou odpověď na soutěžní otázku: „Kolik krabiček o rozměru 39 cm x 14 cm x 20 cm se vejde do rozšířeného zavazadlového prostoru vozu FORD KA+, který končí za předními sedačkami?“ Počet soutěžních SMS z jednoho telefonního čísla není omezen.

Technické služby při pořádání Soutěže pro Pořadatele zajišťuje společnost Advanced Telecom Services s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 27635007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120434 (dále jen „Poskytovatel technických služeb").

Soutěžní SMS mohou být odesílány z České republiky a ze Slovenské republiky za těchto podmínek:

Česká republika:

Cena jedné SMS je max. 13,- Kč včetně DPH.

Telefonní číslo pro odesílání SMS s odpovědí na soutěžní otázku je 87652.

Soutěžní SMS bude mít tvar „FORD mezera odpověď, tj. tip/číslo“.

Slovenská republika:

Cena jedné SMS je 0.5 EUR včetně DPH.

Telefonní číslo pro odesílání SMS s odpovědí na soutěžní otázku je 6665.

Soutěžní SMS bude mít tvar „FORD mezera odpověď, tj. tip/číslo“.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která v době odeslání soutěžní SMS dovrší 18 let věku. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo k Poskytovateli technických služeb, osoby výše uvedeným osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a všechny osoby, které mají relevantní informace umožňující ovlivnění výsledků Soutěže.

Podmínkou účasti v Soutěži je zaslání odpovědi na soutěžní otázku v době od 00:00 hodin dne 15. 7. 2017 do 24:00 hodin dne 25. 8. 2017, a to prostřednictvím SMS na telefonní číslo a za cenu SMS uvedených v těchto Pravidlech Soutěže shora. Cenou pro výherce Soutěže je automobil značky FORD KA+. Podmínkou účastí v Soutěži je dále přítomnost účastníka Soutěže v publiku při natáčení pořadu s názvem „Silvestrovské Šlágr Revue“ dne 28. 8. 2017 od 15:00 hodin na Zimním stadionu v Karviné po zakoupení vstupenky v ceně 200,- až 400,- Kč včetně DPH; nebude-li splněna i tato druhá podmínka účasti v Soutěži, nebude účast v Soutěži uznána a vyhodnocena.

Pořadatel bude evidovat odpovědi účastníků Soutěže a po skončení Soutěže provede vyhodnocení odpovědí. Výsledek Soutěže, tedy správná odpověď na soutěžní otázku, a výherce Soutěže budou vyhlášeny během natáčení pořadu s názvem „Silvestrovské Šlágr Revue“ dne 28. 8. 2017, který bude vysílán dne 31. 12. 2017 v čase určeném Pořadatelem na programu ŠLÁGR TV.

Výhercem Soutěže se stává účastník Soutěže, který zaslal soutěžní SMS se správnou odpovědí na soutěžní otázku; v případě, že v Soutěži bude Pořadateli doručeno více soutěžních SMS se správnou odpovědí na soutěžní otázku, stává se výhercem Soutěže účastník Soutěže, který zaslal SMS se správnou odpovědí na soutěžní otázku jako první ze SMS se správnou odpovědí. V případě, že Pořadatel neobdrží v Soutěži žádnou správnou odpověď na soutěžní otázku, stává se výhercem Soutěže účastník Soutěže, jehož odpověď se nejvíce blíží správné odpovědi na soutěžní otázku; pokud Pořadatel obdrží více takových shodných odpovědí na soutěžní otázku, výherce Soutěže bude určen stejným způsobem jako při doručení více správných odpovědí na soutěžní otázku, tj. výhercem Soutěže bude účastník Soutěže, který zaslal SMS s příslušnou odpovědí na soutěžní otázku jako první ze SMS se shodnou odpovědí na soutěžní otázku. Rozhodující pro určení pořadí příslušné SMS je čas jejího doručení na telefonní číslo uvedené v těchto Pravidlech Soutěže shora. Pořadatel je povinen čas doručení jednotlivých SMS v Soutěži přesně evidovat.

Výherce Soutěže bude po ukončení Soutěže kontaktován za účelem sjednání předání výhry v Soutěži na telefonní číslo, ze kterého byla zaslána soutěžní SMS. Výhru v Soutěži je třeba převzít do konce roku 2017, v místě určeném Pořadatelem v rámci České republiky. Konkrétní termín a čas předání výhry v Soutěži bude sjednán mezi zástupcem Pořadatele a výhercem Soutěže. Pokud výherce Soutěže z důvodů na jeho straně výhru v Soutěži v uvedené lhůtě nepřevezme, jeho nárok na předání výhry v Soutěži zaniká. Výherce Soutěže bude vyhlášen za jeho přítomnosti na pódiu při natáčení pořadu s názvem „Silvestrovská Šlágr Revue“ dne 28. 8. 2017. Výherce Soutěže uděluje jeho účastí při natáčení uvedeného pořadu a při převzetí výhry v Soutěži Pořadateli souhlas s pořízením zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů jeho osoby při natáčení uvedeného pořadu a při převzetí výhry v Soutěži a s neomezeným použitím takto pořízených záznamů pro účely výroby a užití pořadu s názvem „Silvestrovská Šlágr Revue“ a propagace programu ŠLÁGR TV a na programu ŠLÁGR TV vysílaných pořadů, a to Pořadatelem i třetími osobami realizujícími propagaci, pouze však způsobem, který nebude v rozporu s oprávněnými zájmy výherce Soutěže. Ve stejném rozsahu udělují účastníci Soutěže přítomní v publiku při natáčení pořadu s názvem „Silvestrovské Šlágr Revue“ Pořadateli souhlas s pořízením a použitím uvedených materiálů zachycujících jejich osobu a jejich projevy osobní povahy při natáčení uvedeného pořadu.

Účastníci Soutěže zasláním soutěžní SMS udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pořadateli souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci Soutěže pro vyhodnocení Soutěže a pro kontaktování za účelem sjednání předání výhry v Soutěži a s poskytnutím uvedených osobních údajů třetím osobám pro komerční účely, za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo tato Pravidla Soutěže v průběhu Soutěže měnit způsobem nemajícím vliv na účastníky Soutěže a vyhrazuje si právo Soutěž kdykoli v průběhu Soutěže zrušit, budou-li pro to existovat relevantní důvody.

Nabídka volných pracovních míst.

operátor/ka call centra - hlavní pracovní poměr, brigáda

                                             - pružná pracovní doba

skladník - hlavní pracovní poměr, brigáda

                 - pružná pracovní doba

hudební dramaturg - moderátor

informace tel: 773 773 006, email: v.jedlickova@slagrtv.cz

Žádosti o písničky na přání nám prosím posílejte pouze klasickou poštou nejméně 3 týdny předem na adresu: Šlágr TV, Písničky na přání, Křenovice 106, 373 84 Dubné.

Bankovní čísla pro zasílání darů, za které předem moc děkujeme:

CZK
214577366/0300
Jako variabilní symbol použijte 9999 a do poznámky uveďte "DAR"

EUR
2800516645/8330 (IBAN: SK1883300000002800516645 BIC: FIOZSKBA)
Jako variabilní symbol použijte 9999 a do poznámky uveďte "DAR"